Exakt marknadsföring på internet

Vissa har kallat dem för reklamkampanjerna som ”vet vad du tänker innan du vet det själv”, en idé som kanske förefaller skrämmande för många men som är guld för reklammakare.

Inom sektorerna för marknadsföring och reklam online pratas det just nu en hel del om så kallad ”programmatic advertising” (programmatisk annonsering). En ny automatiserad metod för att sälja och köpa annonsutrymmen online – den beskrivningen fångar dock bara upp ytan av vad det handlar om. Mer specifikt är det en metod som har kapaciteten att rikta in budskap mer exakt än någonsin tidigare.

Automatiserade auktioner

I teknisk mening handlar programmatic advertising om automatiserade auktioner. Det som auktioneras ut är annonsutrymmen på internet.

Rent tekniskt innefattar en auktion två olika sidor: SSP och DSP. SSP står för Supply Side Provider och är den plattform som analyserar och tillhandahåller annonsutrymmen på internet. Det är sidan som avgör vem som vinner en auktion om ett visst annonsutrymme. DSP står för Demand Side Provider och det är den som fungerar som plattform för beställaren, det vill säga den som vill annonsera.

Till grund för auktionerna ligger ett antal olika faktorer. Dels vad beställaren av annonsutrymmet har specificerat för villkor för kampanjen, dels olika variabler för hemsidan där annonsen ska visas och användaren som besöker den. Variablerna som analyseras inför varje annonsvisning inkluderar geografiska data, besökarens intressen (cookies används för den analysen) samt en mängd andra faktorer.

När en potentiell kund landar på en hemsida med annonsutrymme startar en auktion. Den SSP som handhar hemsidan skickar information om besökaren och hemsidan till olika DSP varpå auktionen startar. Under bråkdelen av en sekund analyseras alla de data som nämndes ovan och alltihop landar i att en annons riktad till besökaren publiceras på hemsidan.

Programmatic advertising i Sverige

Det finns ett fåtal firmor i Sverige som erbjuder programmatic advertising, bland dem finns exempelvis Trigger Company. För svenska företag innebär den här marknadsföringsformen inte bara en möjlighet att få sitt budskap visat för exakt rätt målgrupp. En del av innovationen med programmatic advertising bottnar i att industrin som helhet efterfrågat större transparens. Att sälja och köpa digitala annonsutrymmen kan ofta vara en både tidskrävande och dyr process. Branschen är stökig och det finns många aktörer som hittat kryphål som gett dem möjligheten att ta betalt för tjänster som egentligen borde ingå i större paket. Att använda sig av programmatic advertising är således ett sätt att bli av med de många mellanhänder som ofta gör att reklamkampanjer online blir både dyrare och mer ineffektiva.

Varje år spenderas otaliga miljarder på trubbig och i många fall ineffektiv marknadsföring. Vissa siffror gör gällande att de 200 företag i USA som spenderade mest på marknadsföring och reklam år 2018 tillsammans spenderade totalt dryga 163 miljarder dollar. Inte så konstigt att det länge funnits en push för mer exakta marknadsföringsmetoder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Capitalize