Bokningssajten – det nya internetföretaget

Sedan ett flertal år tillbaka förekommer en ny typ av företag vars verksamhet helt är baserad att erbjuda tjänster på internet: bokningssajter. Den kanske vanligaste typen av bokningssajter gäller hotell. Företagsidén går ut på att sajterna samlar en mängd hotell, vilket gör det lättare för konsumenter att hitta hotellen (eftersom de kan söka på en viss ort) och boka rum där. I gengäld tar bokningssajten ut en viss provision från hotellet för varje bokning som görs via deras hemsida.
Provisionen för vissa av dessa hotellbokningssajter är så hög som mellan 15 och 20 procent. Att hotellen ändå väljer att använda sig av bokningssajternas tjänster vittnar om vilket effektivt sätt det är att hitta kunder. Flera hotell har dock riktat kritik mot vissa bokningssajter, och menat att bokningssajterna använder sig av hotellens rankning i sökresultaten för att straffa de hotell som inte går med på sidornas villkor. Det gäller bland annat en klausul som säger att hotellen måste hålla samma priser på sina egna sidor som på bokningssajterna – de får med andra ord inte ange ett högre pris på bokningssajterna för att kompensera för provisionen. De hotell som inte accepterar detta placeras lägre ned i sökresultatet, medan de som går med på att betala en högre provision hamnar högre upp, menar representanter från flera hotell. De bokningssajter som pekats ut tillbakavisar dock kritiken, och säger att sökresultaten endast baseras på algoritmer eller på att hotellen som hamnar högt i resultaten har ”mer konkurrenskraftiga erbjudanden”.

computer-1185637_960_720Trots denna kritik blir det dock allt vanligare med liknande bokningssajter inom olika branscher, och konkurrensen blir allt högre inom de två vanligaste kategorierna, hotell och flygresor. Två exempel på nya branscher där bokningssajter numera förekommer är hyrbilar samt förråd och lager. Det sistnämnda kan man till exempel boka på prinsenslager.se. Med tanke på hur mycket bokningssajter som dessa underlättar för konsumenter är det sannolikt att de kommer att fortsätta frodas under lång tid framöver, oavsett vilka nackdelar de innebär för hotell, flygbolag och andra som är beroende av bokningssajterna för att hitta kunder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Capitalize